Viete, čo sú vodíkové autá a aké majú výhody a nevýhody?

Viete, čo sú vodíkové autá a aké majú výhody a nevýhody?

by spravca

Popri elektromobiloch sa v posledných rokoch veľmi hovorí aj o autách na vodík. Tieto autá sú pre veľkú skupinu ľudí stále neznáme. Je ale možné, že práve tieto autá budú figurovať v budúcnosti a tvoriť základ dopravy.

Ľudia stále hľadajú nové typy áut, pričom niektorí z nich už uvažujú nad vstupom do sveta elektromobility. Je prirodzené, že existuje neustála snaha o vylepšovanie áut, pričom v súčasnej dobe sú to práve elektromobily a vodíkové autá, ktoré sú prezentované ako niečo nové a výhodné.

Princíp auta na vodík

Princíp, ktorý poháňa tieto autá je celkom starý a má pôvod v 60. rokoch. Vodík sa tu nachádza v plynnej podobe a je vháňaný do článku. Článok je tvorený doskami z grafitu a iného vodivého kovu, medzi ktorými je membrána.

Tým, že vodík prechádza článkom, nastane elektrochemická reakcia. Na aktívnej vrstve článku sa oddelia protóny, ktoré prejdú membránou na vodivú dosku, kde s pomocou vháňaného kyslíku dôjde ku vzniku elektrického prúdu. Odpadným produktom je čistá voda, ktorá odteká preč.

Jeden vodíkový článok zvládne vygenerovať približne 1,5 voltu. Preto je ich potrebné mať v aute niekoľko stoviek. Samozrejmosťou je aj chladenie tohto systému a regulácia.

Akonáhle začne článok generovať elektrický prúd, je tento prúd ukladaný do trakčnej batérie. Vodíkové auto sa dá nazvať elektromobilom, ktorý neberie energiu na dobíjanie zo siete, ale z vodíkových článkov.

Akumulátor je v tomto prípade skôr stabilizačný prvok, pretože regulácia napätia generovaného vodíkovými článkami je celkom pomalá. Elektrochemická reakce potrebuje určitý čas a aj určitý čas na zastavenie. Preto sa ukladá do batérie, ktorá kompenzuje vyššiu alebo nižšiu spotrebu.

Výhody vodíkového auta

Vodíkový pohon je veľmi tichý. Jazda vodíkovými autami je teda podobná elektromobilom. Články, ktoré generujú elektrinu, vydržia dlho, rovnako ako elektromotory. A nie je potreba mať ťažké a rozmerné elektrické diely v aute, ako je napríklad batéria.

Odpadá tu nutnosť zdĺhavého nabíjania, naplnenie nádrže vodíkom je celkom rýchly proces. Majú potenciálne dlhší dojazd. Vďaka týmto vlastnostiam sú vodíkové autá vhodným kandidátom do nákladnej dopravy.

Ďalej treba spomenúť aj to, že pri jazde týmto autom nie sú do ovzdušia vylučované žiadne emisie.

Nevýhody vodíkového auta

Infraštruktúra je základ a zároveň jednou z najväčších výziev. Počet vodíkových čerpacích staníc je veľmi malý. Možnosti tankovania sú preto v súčasnej dobe jednou z nevýhod. Elektromobil si môžete nabiť aj doma, pokiaľ vlastníte nabíjačky pre elektromobily, no u vodíkových áut takáto možnosť neexistuje.

Pomerne nepraktický je pohonný systém, ktorý zaberie veľa miesta. Zároveň musíte počítať s menším miestom v kufri kvôli nádržiam. S tým sa spája aj vysoká hmotnosť vozidla. A samozrejme vysoká cena, pretože náklady na výrobu sú až dvakrát vyššie ako pri elektromobile.

Otázkou je aj to, nakoľko je výroba vodíka ekologická. V súčasnosti to nie je práve najlepšie, avšak v budúcnosti by sa mal vodík vyrábať čisto udržateľnými procesmi. Vodík je nutné niekde vyrobiť, chladiť, transportovať, uskladňovať a distribuovať.  Toto všetko je energeticky veľmi náročné, takže auto nevypúšťa emisie lokálne, ale celý proces okolo už tak ekologický nie je.

Na záver

Vodíkové autá majú teda svoje výhody aj nevýhody. Ako bolo v článku zmienené, tak ekologickosť je len lokálna, pretože spracovanie vodíka je veľmi obtiažne. A práve ekologickosť je vyzdvihovaná v spojení s vodíkovými autami. Nedá sa povedať, že tieto autá majú zaručenú budúcnosť, no odpísať ich, by bola pravdepodobne chyba.

Michal Horváth

Obrázky:

pixabay.com

You may also like